Autoryzacja

HMS Serwis, otrzymał jako podwykonawca, autoryzacje importera marki Nissan i Kia na naprawy blacharsko-lakiernicze gwarancyjne i pogwarancyjne w/w marek. Świadczy to, o merytorycznym i technologicznym przygotowaniu naszego serwisu do takich napraw. Przygotowanie to jest potwierdzane podczas audytów technologicznych, przeprowadzanych przez przedstawicieli importera. To bardzo istotne, aby samochody naprawiane były przez ludzi, którzy posiadają stosowna widzę i doświadczenie w tym zakresie. Widza, doświadczenie, wyposażenie serwisu oraz oryginalne części zamienne, to gwarancja bezpieczeństwa i jakości dla naszych klientów.